SomNy

Same fordeler, berre billig og berekraftig

Fjelldata bryr seg om klima og berekraft!

Derfor lanserer me nå SomNy! Du får nå dei same gode nybygde PCane som før, berre nå til ein billigare penge mot at enkeltdeler i PC-en er brukt. Alle bruktdelane går gjennom ein grundig kvalitetssjekk før PC-en leveres. Du får sjølvsagt akkurat same garanti, opent kjøp og reklamasjonsrett som vanleg. Berre nå til ein billegare penge. I tillegg til at du også støtter gjenbruk som er bra for klima.🌎

Berekraftig

Alle PCar som vart bygd hos Fjelldata er satt saman del for del. Det betyr at me enkelt kan finna enkeltdelar på bruktmarkedet, og gi deg ein betre pris på same PC. Det blir også lettare for oss å bytte deler når noko skal reparerast/oppgraderast, eller for deg når du skal selje PC-en del for del. Slike fordelar får du ikkje på ein ferdigbygd maskin. Fjelldata kildesorterer også alt avfallet sitt.

Berekraftig

Alle PCar som vart bygd hos Fjelldata er satt saman del for del. Det betyr at me enkelt kan finna enkeltdelar på bruktmarkedet, og gi deg ein betre pris på same PC. Det blir også lettare for oss å bytte deler når noko skal reparerast/oppgraderast, eller for deg når du skal selje PC-en del for del. Slike fordelar får du ikkje på ein ferdigbygd maskin. Fjelldata kildesorterer også alt avfallet sitt.

Billigare

Fjelldata har alltid jobbet hardt for å tilby deg mest PC for pengene. Med å kjøpe inn enkeltdeler som for eksempel skjermkortet brukt, kan me kutta totalpris på PC med heile 10-30%! Me ordner også PCar som inneheld fleire bruktdeler, kjøper du alt brukt er det endå meir å spare💸

Lika trygt

Du får akkurat same rettigheter når du kjøper ein SomNy vare. Det betyr 2 års garanti, 5 års reklamasjonsrett og 14 dagar opent kjøp frå dagen varen er i dine hender.

Like trygt

Du får akkurat same rettigheter når du kjøper ein SomNy vare. Det betyr 2 års garanti, 5 års reklamasjonsrett og 14 dagar opent kjøp frå dagen varen er i dine hender.

Slik handler du berekraftig

Klikk på knappen under for å finne bruktmaskiner som er til salgs.

Ingenting til salgs? Ta kontakt!

Kontaktinfo

epost: norleifj@gmail.com

tlf: 41246198 (kvardagar 16:00-20:00)